ikibaşlı

sif.
1. İki başı (ucu, qurtaracağı) olan. İkibaşlı ağac.
2. İki başı olan. İkibaşlı heyvan. – <Dərviş:> Dünyamız dərə-təpəli, dərin-dərin quyulardır; qanxor, rəhmsiz, ikibaşlı əjdahalar, – deyib bağırırıq. A. D..
3. Hər iki tərəf üçün, həm o tərəfə, həm bu tərəfə. İkibaşlı bilet. İkibaşlı teleqram. – Laəlac qalıb, götürüb Kislovodskiyə ikibaşlı tel vurub bu barədə məsləhət soruşdum. C. M.. İkibaşlı qohum olmaq – qız verib, qız almaq. <Əsgər:> Bax, bəy, indi ki mənimlə qohum olmaq istəyirsən, gəl ikibaşlı qohum olaq. Ü. H.. <Gövhər:> Deməli, sən bizimlə ikibaşlı qohum olmaq istəyirsən? S. Rəh..
4. məc. İkimənalı, ikitərəfli, iki cür başa düşülə bilən; aydın, konkret olmayan, dumanlı. <Dəli Həsən dedi:> Koroğlu, sözün bir az ikibaşlıdı. «Koroğlu». Pərşan Qızyetərin Salmanı bəyənmədiyini, sözlərinin ikibaşlı z. olduğunu bilirdi. M. İ.. Nərminə Şahmarın dediyi ikibaşlı sözün mənasını anladığı üçün ikibaşlı z. da cavab verdi. B. Bayramov.
◊ İkibaşlı qartal – çar Rusiyasının dövlət gerbi – üzərində qartalın iki baş şəklində təsviri (ümumiyyətlə çarlıq simvolu). Fəqət məzlumlar qanına boyanmış ikibaşlı qartal çox davam edə bilməzdi. H. N.. . . İkibaşlı qartal ilə «cümlə cahanı titrədən» imperiyanın sadiq nökəri Müqim bəy, rütbə etibarilə yüksəlmiş olsa belə, bu təzə qulluğunda nə zövq, nə də nəşə tapırdı. S. R.. Bu zamandan III İvan . . qədim Vizantiya dövlət nişanı olan ikibaşlı qartalı öz dövlətinin nişanı kimi qəbul edir. M. İ.. İkibaşlı zərərə düşmək – bir şeyin üstündə iki dəfə xərcə düşmək, iki dəfə pul xərcləməli olmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • qartal — is. 1. Dağlıq və ya çöllük yerlərdə yaşayan əyri dimdikli yırtıcı və qüvvətli iri quş; qaraquş. Dağ qartalı. – Qartal öz gücünü duyar yuvada; Uçub cövlan edər sonra havada. S. V.. Qartal qanad çalarkən buludsuz göy üzündə; Bir əsən yelə döndü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çatal — I (Ağdam, Axalsxi, Bərdə, Cəbrayıl, Gəncə, İmişli, Kürdəmir, Zəngilan) 1. bir birinə bitişik (Ağdam, Zəngilan). – Çarpanaxnan o çatal cəvizi vır düşsün yerə (Zəngilan); – Bağdan beş dənə çatal ηar qırdım (Ağdam) 2. qoşa (Bərdə). – Bizim kətdə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • düdəmə — f. hər iki tərəfi iti olan; ikibaşlı (qılınc və s.) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • düsər — f. ikibaşlı, ikitərəfli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cütbaş(lı) — bax ikibaşlı. Alay alay hücum çəkin; O cütbaşlı qartal üstə. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çatal — sif. 1. İkiyə ayrılmış (budaq və s.). // Bitişik, qovuşuq. 2. İkidişli (yaba və s. alət); ümumiyyətlə, ucu ikiyə ayrılmış; ikibaşlı (hər hansı bir şey). // is. Çəngəl (yemək aləti). 3. İkitərəfli. Çatal qıfıl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haça — is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer. Alçaq əncir ağacının əyri haçasında oturan iki nəfər qara, yanıq oğlan uşağı bir birinə püstə qabığı atırdı. M. C.. Tut ağacının balkona enmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iki — miqd. s. 1. Birdən sonra gələn ədəd – 2. İki dəfə iki. Dörddən iki çıxmaq. // Miqdarca iki bildirir. İki kitab. İki otaq. İki qardaş. İki yoldaş. – Söhbətin bu yerində çayçı Qurban iki stəkan limonlu çay gətirdi. H. N.. <Rəşid:> <Bəyim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikitərəfli — sif. 1. İki tərəfi olan. İkitərəfli cisim. İkitərəfli qapı. 2. İki istiqamətdə gedən, iki tərəfdən baş verən. İkitərəfli küçə hərəkəti. İkitərəfli top atəşi. İkitərəfli sətəlcəm. – Kişinin məhəbbəti tamamilə ona keçdi, Fatma bilmərrə nəzərdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işlənmək — məch. 1. Sərf edilmək, istifadə edilmək, işlədilib qurtarmaq. Materialların hamısı işləndi. 2. Emal olunmaq, düzəldilmək, hazırlanıb lazımi şəklə salınmaq. 3. Danışıqda, yazıda tətbiq edilmək, istifadə edilmək. Bu söz köhnəlmişdir, indi işlənmir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.